sv-se fi-fi en-gb

 kalkkigneissin ja kalkkikiven kerroksia

Taipuneita vuorottelevia kalkkigneissin ja kalkkikiven kerroksia Ovensorissa KorppoonKirmoniemellä. Kuva: J. J. Sederholm, 07.07.1921.

Inkoon leptiittigneissiä

Leptiittigneissiä Bolaskärin etelärannalla Inkoossa. Kuva: J. J. Sederholm, 1911

GTK:n kirjastojen kokoelmat

GTK:n kirjastoissa ovat maamme laajimmat geologian, mineralogian, geokemian, paleontologian sekä sovelletun geofysiikan kirjallisuus- ja karttakokoelmat. Lisäksi kokoelmiin sisältyy kemialliseen analytiikkaan, kaukokartoitukseen ja ympäristötutkimukseen liittyvää kirjallisuutta. Pääosa kokoelmista sijaitsee GTK:n kirjastossa Espoossa.

Kokoelmiin kuuluu muun muassa:
kotimaisia ja ulkomaisia kirjoja , opinnäytteitä, kongressijulkaisuja, sarjoja, aikakauslehtiä, DVD-levyjä, karttoja,  n. 21 000 koti- ja ulkomaista geologista karttaa sekä peruskarttakokoelma, joka tarkoitettu vain GTK:n sisäiseen käyttöön.

Lisäksi GTK:n kokoelmiin kuuluu suuri määrä lisenssoitua verkkoaineistoa (e-lehti-, e-kirjoja ...)jotka ovat käytössä GTK:n verkossa olevilta tietokoneilta. Lisätietoja verkkoaineistosta löydät täältä.

Kaikkea kokoelmissamme olevaa aineistoa ei ole tarroitettu (ts. niille ei löydy verkkokirjastosta vielä nidetietoja). Tämä koskee lähinnä Espoon kausijulkaisuja eli lehtiä, joita on arviolta 100 000 kpl tarroittamatta. Mikäli siis verkkokirjastostamme löytyy teostiedot hakemallesi lehtinimikkeelle kannattaa sen tietyn numeron saatavuutta kysellä sähköpostitse kirjastosta.

GTK:n kirjastoissa on käytössä UDK-luokitus ja aineiston hyllyluokat ovat seuraavat:

Avokokoelma

  00 Tiede, dokumentaatio
  004 Tietojenkäsittely, ATK
  02 Kirjastotoimi
  081 Kootut teokset
  3 Yhteiskuntatieteet, julkinen hallinto
  5 Luonnontieteet, yleistä
  504 Ympäristötieteet
  51 Matematiikka
  52 Tähtitiede
  528 Geodesia, kartografia
  53 Fysiikka
  54 Kemia
  548 Kidetiede, minerologia
  55 Geologia, yleistä
  55(1) Aluegeologia
  550.2 Ekstraterrestrinen geologia
  550.3 Geofysiikka
  550.4 Geokemia
  550.8 Malminetsintä, sovellettu geologia
  550.9 Geokronologia
  551 Geodynamiikka, vulkanologia, tektoniikka
  551.3/4 Glasiaaligeologia, geomorfologia, sedimentologia
  551.46 Oseanografia, merigeologia
  551.5 Meteorologia
  551.7/8 Historiallinen geologia, stratigrafia
  552 Petrologia
  553 Malmigeologia
  556 Hydrologia, hydrogeologia
  56 Paleontologia
  57 Biologia, antropologia
  58 Kasvitiede
  62 Tekniikka, teollisuus, vuoriteollisuus
  63 Maa- ja metsätalous
  65 Toimistotyö, arkistointi
  66 Kemian teknologia
  69 Talonrakennus
  7   Taide
  71 Yhdyskuntasuunnittelu
  8 Kielitiede, sanakirjat
  9 Arkeologia, maantiede, historia

Muut osastot:

Kausijulkaisut
Opinnäytteet
Väitöskirjat
GTK-hylly
Käsikirjasto
Varasto

kirjoja hyllyssä

maljakivet

Maljakivet eli Kuusisaaren Luolakallio, Joutsa. Kallioon syntynyt raukki, jossa neljän vierekkäisen, porfyyriseen granodioriittikallioon syntyneen sienimäisen tapin välissä , on ristinmuinen luolasto. Muodostuman koko 5,5 m x 1-1,5 m x 1,5-2m. Etualalla näkyvä järvi on Suontee. Kuvaaja:Laitakari, Ilkka

Kvartsiraitainen rautamuodostuma

Kvartsiraitainen rautamuodostuma, Ukkolanvaara, Ilomantsi. Kuvaaja: Laitakari, Ilkka