Hyppää sisältöön
Kieli Kieli

Kivien lastausta laivaan Virolahden Pyterlahdella. Kuva: Benjamin Frosterus, 1909

Kirjastokortti ja salasana (PIN-koodi)

Kirjastokortiksi käy mikä tahansa vapaavalintainen henkilökohtainen kortti josta löytyy viivakoodi, esim. kaupunginkirjaston kortti tai yliopiston kirjastokortti. Lainatessa ensimmäisen kerran on esitettävä henkilöllisyytodistus, sekä ilmoitettava yhteystietonsa. On myös mahdollista valita itse tunnus lainaajatietojen rekisteröinnin yhteydessä kirjastokortin numeron sijaan. Tunnus voi sisältää siis myös kirjaimia. Kirjastokortti on henkilökohtainen ja kortinhaltia on vastuussa sillä lainatusta aineistosta. Lainaaja sitoutuu kirjastokortin/tunnuksen saatuaan noudattamaan kirjaston lainaus- ja käyttösääntöjä.

Varausten tekoon, lainojen uusintaan ja omien tietojen selaamiseen verkkokirjastossa tarvitset kirjastokorttiin/tunnukseen liitetyn salasanan (PIN-koodin), jonka tietoturvasyistä saat vain käymällä henkilökohtaisesti kirjastossasi. Käytäntö on sama, jos salasana hukkuu tai unohtuu - salasanaa ei anneta puhelimitse tai sähköpostitse.

Muistathan ilmoittaa muutokset yhteystiedoissasi kirjastoon.

 

Asiakasrekisteriseloste

 

1.     Rekisterinpitäjä
 
Geologian tutkimuskeskus (GTK)
 
 
GTK:n Espoon kirjasto, Betonimiehenkuja 4, 02150 Espoo
GTK:n Kuopion kirjasto, Neulaniementie 5, 70211 Kuopio
 
2.     Rekisteriasioista vastaava henkilö
 
 
        Rekisterin käytöstä vastaavat henkilöt
 
Konsernipalvelut-yksikkö
Lakimies Eija Verlander
 
GTK:n Espoon kirjasto, Merja Mehtälä, puh: 0295032231
GTK:n Kuopion kirjasto, Kaija Tilus, puh: 0295033250
3.     Rekisterin nim
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) kirjastojen asiakasrekisteri
4.     Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
(rekisterin käyttötarkoitus)
 
Kirjastot käyttävät rekisteriä lainauksenvalvontaan, perintään ja tilastointiin sekä asiakkaan suostumuksella GTK:n kirjastojen palvelujen tarjoamiseen ja markkinointiin.
Asiakasrekisteri on osa GTK:n kirjastojen tietojärjestelmää (kirjastojärjestelmää).
5.     Rekisterin tietosisältö
 
 
– Asiakkaan tiedot: nimi, henkilötunnus, kirjastokortin tunnus, salasana (tunnusluku) salattuna, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, asiakastyyppi (henkilökunta, opiskelija, jne.) kotikunta, äidinkieli
– Asiakaspostin lähetystapa (eräpäiväilmoitukset, muistutukset, laskut ja noutoilmoitukset)
– Lainauksenvalvonnan tapahtumatiedot: tiedot voimassa olevista lainoista ja varatusta aineistosta, maksut
– Selvittämättömät asiat: Huomautukset ja asiakkaan statukset
– Kirjastokortti: luovutuspaikka ja -päivämäärä
– Lainaajaa koskevat tilastotiedot: lainojen määrä kuluvana vuonna, varausten määrä kuluvana vuonna (noudetut/noutamattomat), käytössä olevan kirjastokortin järjestysnumero
– Henkilökohtaisten verkkopalvelujen käyttöoikeus
6.     Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietojen lähteenä on asiakkaan antama ilmoitus. Lainaustoimintaan liittyvät tiedot tulevat kirjastojärjestelmästä.
7.     Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 
Tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan lupaa.
Tietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8.     Rekisterin suojauksen periaatteet
 
Kirjastojärjestelmän käyttöpalvelun toimittaja huolehtii tietojen teknisestä suojauksesta. Asiakasrekisterin käyttöön ovat oikeutettuja ainoastaan nimetyt käyttäjät. Järjestelmän käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.
Asiakas voi omalla käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tarkastella omia tietojaan sekä määritellä ja muuttaa omia palvelujen käyttöasetuksiaan kirjastojen verkkopalvelussa Verkkokirjastossa.
 
9.     Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen
 
 
Asiakkaalla on henkilöllisyytensä tarkastettuaan oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyynnön voi esittää henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kirjaston henkilökunnalle.
Kirjaston henkilökunta korjaa oma-aloitteisesti rekisterissä havaitut virheelliset tiedot. Rekisteröity voi myös vaatia tiedon korjaamista rekisterin vastuuhenkilöltä.

 

 

Tietoa verkkokirjastosta Tietoa verkkokirjastosta

Löydä, uusi ja varaa - kirjaudu sisään verkkokirjastoon!
Miten kirjaudun sisään? Katso ohje täältä!

Luo itsellesi käyttäjätunnus niin voit arvostella, luoda oman virtuaalihyllyn sekä pisteyttää kirjastoaineistoa. Katso ohje täältä!

Miksi kirjautua? Katso syyt täältä